Ανυψωτικός μαγνήτης απορρίματος

κυκλικός ανυψωτικός μαγνήτης, μαγνητική ανυψωτική συσκευή, ηλεκτρομαγνητικός ανυψωτικός μαγνήτης.