Ανυψωτικοί μαγνήτες πιάτων χάλυβα

Μαγνητικός ανυψωτής πιάτων, βαριοί ανυψωτικοί μαγνήτες, ανυψωτική συσκευή μετάλλων φύλλων.